servei CONSOLIDA

Vols fer créixer el teu negoci?
T'ajudem i acompanyem.
 • Finançament
 • Assessorament econòmic
 • Assessorament laboral
 • Assessorament fiscal
 • Innovació
 • Internacionalització

Aquest servei es centra a assessorar i acompanyar les empreses del municipi que estiguin interessades a redefinir àmbits estratègics de gestió com a via de consolidació i creixement empresarial.

Com funciona?

Totes les empreses passen per moments on cal passar de fases inicials a fases més madures, consolidant el seu projecte i garantint un creixement sostingut i sostenible.

Situació i objectius

Explica'ns en quin punt està la teva empresa i què vols aconseguir.

Acompanyament

En funció de la situació de partida i recursos t'assessorarem i acompanyarem en aquest procés.

Assessorament

Et podem ajudar en aquests àmbits: pla de màrqueting, pla financer, pla de persones, pla d'operacions, pla estratègic, aliances, internacionalització, innovació.

Serveis que inclou:

Finançament:

 • Acompanyament en la recerca de finançament
 • Preparació de documentació per a la sol•licitud de finançament: memòria, balanç, compte de pèrdues i guanys.
 • Informació de préstecs ICO. Acompanyament en el procés de sol•licitud, presentació de documentació i/o justificació econòmica.
 • Emissió d’informes i certificacions amb signatura de viabilitat de projectes empresarials o que siguin requerits per entitats bancàries i altres organismes.
 • Assessorament de préstecs entre persones vinculades (físiques i/o empreses).

Assessorament econòmic:

 • Anàlisis de balanços.
 • Anàlisis d’estructura de compte de resultat.
 • Càlcul del punt mort.
 • Rendibilitat del negoci.

Assessorament laboral:

 • Anàlisi i costos derivats de la contractació de treballadors.
 • Assessorament i informació sobre contractació.
 • Assessorament i informació sobre acomiadaments i indemnitzacions.

Assessorament jurídic

Assessorament en l’elaboració, redacció i/o signatura de contractes (lloguer, franquícies, préstecs).

Assessorament fiscal

 • Suport per a l’acompliment de les obligacions comptables i fiscals: llibres oficials, comptes anuals.
 • Assessorament sobre imposició estatal, autonòmica i/o local.
 • Anàlisis de la forma jurídica: avantatges i inconvenients.
 • Anàlisis de rendibilitat d’inversions a realitzar.
 • Suport en la tramitació telemàtica de les formes jurídiques de l’empresa (mitjançant punts PAIT).
 • Optimització de la càrrega tributària, tenint com a objectiu aconseguir el major estalvi fiscal per a l’empresa i els seus administradors dins el marc normatiu vigent.

Altres temes:

 • Recerca i informació d’ajuts i subvencions a nivell autonòmic, estatal i/o europeu.
 • Anàlisi del mercat i fidelització de clients.
 • Internacionalització i tràmits de comerç exterior. Servei de diagnosi i primer assessorament per resoldre consultes sobre comerç exterior i rebre orientació sobre negocis internacionals i recerca de departaments que pugin donar suport al procés d’internacionalització.
 • Informació i tràmits municipals. Acompanyament a través dels principals tràmits necessaris per desenvolupar una activitat econòmica a Barcelona, per exemple, relacionats amb obres, via pública o llicències d’activitat.
 • Recerca i, si s’escau, acompanyament en la presentació de propostes i documentació a concursos públics.
 • Transmissió empresarial. Servei d’acompanyament en el procés de transmissió d’empreses i pimes, tant a les persones que volen cedir el seu negoci com a potencials empresàris/es que vulguin donar-hi continuïtat.

Assessorament individualitzat

L'assessorament i acompanyament és completament personalitzat, gratuït i pot durar el temps que sigui necessari.

Demana cita sense compromís.
 

Privacitat: les dades només s'usaran per concertar la sessió.