Dades personals

Les dades personals que ens faciliteu rebran un tractament informatitzat i quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer del qual és responsable el Departament de treball de l’Ajuntament de Calafell. En cap cas aquest fitxer se cedirà o es vendrà a altres.

L’emplenament dels diferents formularis incloso en el lloc web, l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions, així com les dades proporcionades com a usuari registrat de la plataforma, implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer esmentat.

De conformitat amb La llei de protecció de dades (LOPD), Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, teniu dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, cancel·lar-la, i en el seu cas, revocar el vostre consentiment a la referida llei mitjançant correu electrònic a l’adreça [email protected] o per correu ordinari a l’Ajuntament de Calafell, plaça Catalunya 1, 43820 Calafell.

El Departament de treball de L’Ajuntament de Calafell es reserva el dret d’enviar informació municipal i del vostre interès amb les dades obtingudes mitjançant serveis electrònics. L’enviament de dades als diferents formularis que hi ha en el present web suposa l’acceptació expressa per a la realització dels anteriorment citats mètodes de tractament de dades.