Punt Atenció a l'Emprenedor

Els PAE són centres on es facilita la creació d'empreses amb serveis d'informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament.

Informació i assessorament

A les persones emprenedores en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa.

Constitució d'empresa

Inici del tràmit administratiu de constitució de l'empresa, a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Punto PAE Calafell

Quines formes jurídiques es poden donar d’alta al PAE VilarencZenit?

El PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents:

  • Empresari individual (treballador autònom)
  • Societats de Responsabilitat Limitada

NOTA IMPORTANT: El PAE no pot donar d’alta autònoms societaris de societats ja creades. En aquest cas, cal fer el tràmit a la corresponent oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Com demanar cita per fer el tràmit?

Un cop disposi de tota la informació i documentació necessària, pot sol•licitar cita amb l’equip tècnic de VilarencZenit per a la tramitació:

  • Per telèfon: 977 69 90 09 ext. 2679
  • Per correu electrònic a info@vilarenczenit.cat
  • Presencialment, a l’espai empresarial VilarencZenit, situat a la Masia Vilarenc, Passeig de la Unió s/n, de Calafell

Abans d’adreçar-se al PAE

És molt important conèixer les característiques de l’activitat que es vol iniciar i tenir clar els diferents aspectes de la forma jurídica. Per això, li aconsellem, a banda de fer una bona planificació del projecte, informar-se i assessorar-se prèviament sobre les diverses formes jurídiques existents, a més de les que es poden iniciar al PAE, abans de prendre la decisió de posar en marxa la seva empresa.

En què consisteix la cita?

Durant la visita, l’equip tècnic del PAE omplirà el Document Únic Electrònic (DUE) en una aplicació web on s’incorporaran les dades referents a la persona empresària i a la seva activitat.
En finalitzar la visita, la persona emprenedora disposarà d’un document que substitueix tots els documents oficials necessaris per a l’alta de l’empresa.
En el cas de les persones autònomes, l’activitat es considera iniciada a partir de la data indicada com inici d’activitat.
En el cas de les SL, l’empresa es considerarà constituïda i preparada per a l’inici d’activitats després de la cita notarial.

Aspectes importants que cal considerar:

  • Qualsevol modificació de dades, s’haurà de fer als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball), no al PAE.
  • La creació d’una empresa suposa unes obligacions fiscals. Recomanem la contractació d’una assessoria ó gestoria si no coneixeu bé aquestes obligacions.
  • El DUE no inclou la Comunicació d’Obertura de Centre de Treball. Aquest tràmit és d’obligatori compliment si es disposa d’un centre de treball amb persones treballadores i es pot realitzar posteriorment.
  • En cas de SL es pot escollir qualsevol notari que estigui en el Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (STT-CIRCE: Buscador de notaris).
  • El PAE pot tramitar el cessament o baixa d’autònoms a Hisenda i Seguretat Social cal aportar els documents d’alta de l’activitat. El fet de donar-se de baixa, no eximeix a la persona empresària de les responsabilitats fiscals i tributàries que quedin pendents (pagaments trimestrals i/o declaracions anuals).

Assessorament individualitzat

L'assessorament i acompanyament és completament personalitzat, gratuït i pot durar el temps que sigui necessari.

Demana cita sense compromís.
 

Privacitat: les dades només s'usaran per concertar la sessió.