Et cal un gestor, una pàgina web o algun altre servei?

Descomptes

Accedeix a preus especials només per als usuaris de Vilarenc Zenit.

Serveis addicionals

Accedeix a condicions especials per als usuaris de Vilarenc Zenit.

Vols ser un proveïdor destacat de Vilarenc Zenit?

Si vols que les teves ofertes apareguin de forma destacada tant online vilarenczenit.cat, com a l'espai físic de dinamització empresarial Masia Vilarenc Zenit, sol·licita ser un proveïdor destacat.

Què és un proveïdor destacat?

Una empresa o professional que fa ofertes avantatjoses als usuaris de VilarencZenit.

Què obtens?

Visibilitat dels teus productes/serveis i accés prioritari als usuaris de Vilarenc Zenit.

Què et cal per ser proveïdor destacat?

Complir amb uns mínims que garanteixin l'estabilitat i idoneïtat dels proveïdors. Aquests mínims es calculen segons els barems mostrats a continuació i que donen punts.

Barems per a ser proveïdor

Per ser proveïdor destacat cal tenir un mínim de 100 punts sumats els diferents barems.

Si tens 100 punts o més has d'omplir el formulari de sol·licitud. En el termini d'una setmana se t'indicarà si has estat acceptat o no com a proveïdor destacat o si cal aportar alguna documentació addicional.

 • 1.

  Forma jurídica

  SA = 75 punts
  SL = 50 punts
  Cooperativa = 35 punts
  Autònom o SCP = 25 punts

 • 2.

  Seu

  Calafell = 50 punts
  menys de 40 km de Calafell = 25 punts

 • 3.

  Temps de vida

  Més de 10 anys = 50 punts
  Més de 5 anys = 35 punts
  Més de 2 anys = 25 punts

 • 4.

  Treballadors

  Més de 10 = 50 punts
  Més de 3 = 35 punts
  Més de 1 = 25 punts

Publicar ofertes destacades

Per publicar ofertes destacades cal haver ser acceptat com a proveïdor destacat.

Un cop siguis proveïdor destacat, des del teu perfil a VilarenZenit.cat podràs donar d'alta ofertes que es veuran a la secció d'ofertes destacades i que també es promocionaran en l'espai Masia Vilarenc Zenit als seus usuaris, per exemple quan facin un curs.

Les ofertes destacades han de ser acceptades per l'equip de Vilarenc Zenit abans que siguin visibles. Aquest procés triga menys de 1 setmana.

Podràs donar de baixa quan vulguis una oferta, però no podràs modificar-la.

Han de complir les següents condicions:

Avantatge

Establir clarament l'avantatge que s'aconsegueix respecte les condicions normals. Per exemple un descompte en preu o un servei addicional.

Condicions

Establir clarament les condicions de l'oferta: període de vigència, a qui va dirigida, etc.
No ha d'existir per part del proveïdor durant la vigència d'aquesta una oferta igual o millor en un altre canal públic, per exemple en la seva pàgina web

Producte / Servei

Establir clarament el producte/servei que inclou l'oferta.

Accés a les ofertes destacades

Els usuaris actius de VilarencZenit podran accedir a les teves ofertes destacades.

El primer contacte sempre s'haurà de fer des de vilarenczenit.cat i el començarà l'usuari. Per fer-ho l'usuari necessitarà un codi de promoció que podrà sol·licitar per a una oferta concreta des de vilarenczenit.cat. Aquest codi se li donarà sempre que aquest usuari sigui actiu, estat que calcularà el sistema en funció de l'activitat recent de l'usuari.

Com a proveïdor rebràs des de vilarenczenit.cat la sol·licitud per part d'un usuari d'una oferta. A partir d'aquí la relació i prestació del servei és lliure entre tu i l'usuari.

Les opinions compten

La forma que els usuaris podran valorar la qualitat dels teus serveis i de les ofertes que has presentat serà mitjançant una opinió, sempre que hagin accedit a alguna de les teves ofertes.

Aquestes opinions seran públiques i visibles en la secció d'ofertes destacades.

Obligacions com a proveïdor destacat

El fet de ser proveïdor destacat no generà cap obligació. La idea és que com a proveïdor destacat siguis el principal interessat a presentar ofertes atractives i complir després amb un bon producte/servei d'acord a les expectatives generades. D'aquesta forma captaràs clients i negoci, i VilarencZenit podrà oferir millors avantatges als seus usuaris.

Dinamització

Malgrat no ser obligatori com a proveïdor destacat podràs ajudar a dinamitzar l'espai físic de VilarencZenit. Per fer-ho se't demanarà que proposis un cop a l'any un taller/xerrada que consideris atractiu respecte els temes del teu camp d'actuació. Aquesta formació la podràs aprofitar per fer difusió de les teves ofertes destacades.