fbpx

Quin aspectes legals cal tenir en compte en un negoci online

aspectes-legals-negoci-online

“Les lleis han de ser clares, uniformes i precises: la interpretació de les lleis gairebé sempre condueix a la seva alteració.”– Voltaire

Posar en marxa un negoci online implica tenir en compte una sèrie d’obligacions legals, que ens protegiran a nosaltres mateixos, al negoci i també als nostres clients. D’aquestes normes hi ha 3 que són especialment importants i imprecindibles de complir si tenim un negoci online: la LSSI-CE o llei de La Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, la LOPDGDD o LLei Orgànica de Protecció de Dades i Garantía de Drets Digitals, i la RGPD o Reglament General de Protecció de dades.

Cal tenir en compte que malgrat els negocis online són un model de negoci molt ben definit, algunes lleis encara estan evolucionant, amb el que serà important que tinguem una bona visió inicial però també que ens mantinguem al dia.

Marques i noms comercials

Les marques són símbols, logos, noms i colors, coses que permeten diferenciar el nostre negoci respecte dels competidors. És una de les formes per les que els clients reconeixeran la nostra empresa i els seus productes, i un bon nom per un negoci o producte ens pot ajudar a destacar de la multitud; en canvi un mal nom ens podria inclús portar problemes legals.

Les marques són actius poderosos i valuosos. Protegir les nostres marques hauria de ser un tema important a considerar quan pensem en llençar al mercat un nou negoci o producte.

Les marques ajuden als consumidors i els altres negocis a identificar els nostres productes i serveis, i acumulen la reputació que generem. Molt sovint altres intentaran copiar el que fem, i si no hem registrat la nostra marca això pot fer que ja no ho puguem fer o que si el nostre rival té mala publicitat o reputació, això ens afecti negativament si els clients del nostre negoci no poden diferenciar entres els dos noms.

Què es pot registrar?

Podem registrar “marques” i “noms comercials” a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquest registre no és obligatori per a començar una activitat empresarial, però pot ser convenient per diferents motius (seguretat, per motius d’imatge, reforç de vendes, etc.).

Per cert no confoneu la marca o nom comercial amb el nom de la societat, que són tràmits diferents i donar un nom a la societat si és obligatori. En el cas d’un autònom la societat tindrà el seu nom personal més el seu NIF, però pot tenir un nom comercial.

El Registre de Marques té caràcter únic (situat al Passeig de la Castellana, 75, 28046 Madrid – Telèfon: 902157530), si bé hi ha delegacions a les comunitats autònomes i fins i tot alguns tràmits poden realitzar-se a través d’Internet.

Cal tenir en compte que excepte aquelles marques que puguin considerar-se “notòries”, que tenen certa protecció fins i tot sense estar registrades, el dret de propietat sobre una marca o un nom comercial només s’adquireix pel registre a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques . En un altre cas, la marca no tindrà cap protecció.

El primer dubte que sol sorgir en aquest terreny és la distinció entre la marca i el nom comercial. S’entén per marca tot signe o denominació que serveix per distingir al mercat “productes o serveis” de diferents persones. El nom comercial, és el signe o denominació que identifica “una empresa” en el tràfic mercantil i que serveix per distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats similars.

Per tant, si bé es pot registrar tant una marca com un nom comercial, la distinció és que la primera fa referència als productes o serveis, mentre que la segona identifica l’empresa.

És important tenir en compte que el nom comercial pot coincidir o no amb la denominació social d’una entitat, és a dir, és possible que la societat creada tingui una denominació i posteriorment s’utilitzi una altra denominació com a nom comercial. També és possible que una mateixa empresa faci servir diferents noms comercials, cadascun destinat a un sector d’activitat diferent. Per tant, el nom comercial i la denominació social es diferencia que el primer identifica una empresa en el tràfic econòmic i comercial (targetes de visites, anuncis) i la denominació social l’identifica en el tràfic jurídic (signar un contracte, emetre una factura), pel que els contractes que signi l’empresa, factures, etc. hauran d’anar sempre amb la denominació social de la societat i el seu CIF.

Per tant, no s’han de confondre aquests tres conceptes:

La marca: fa referència als productes o serveis i es registra a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Poden coexistir registralment marques idèntics o similars, pertanyents a titulars diferents, però destinats a àmbits mercantils diferents, que excloguin el risc d’error o confusió.

El nom comercial: fa referència a l’empresa i també es registra a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. També poden coexistir registralment noms comercials idèntics o similars, pertanyents a titulars diferents, però destinats a àmbits mercantils diferents, que excloguin el risc d’error o confusió

La denominació social: és el nom de la societat i es registra en el Registre Mercantil Central. És l’únic obligatori si es va a constituir una societat (no cal en el cas d’autònoms). No és possible la inscripció d’una denominació social idèntica a una altra anteriorment inscrita, encara que les seves activitats mercantils siguin diferents.

Si voleu més informació podeu accedir l’oficina de patents i marques:

http://www.oepm.es

El domini

Com ja sabeu el domini és el terme que la gent utilitza per identificar una pàgina web en concret i també són usats com a part de les adreces de mail.

Tenir una marca, nom comercial o de societat registrat no significa que automàticament puguem usar-la com a nom de domini, doncs són coses independents. A la pràctica el nom del domini és molt important i si el nostre negoci és fonamentalment online pot ser millor primer buscar un nom de domini lliure que considerem estratègic i després registrar la mateixa marca o nom comercial.

Els dominis no es compren en realitat, el que fem és comprar la seva concessió per un màxim de 10 anys de cop, tot i que els podrem anar renovant. El més habitual és renovar-lo anualment i el cost sol estar al voltant dels 10 euros per any.

Podeu saber si el domini que voleu està lliure consultant la base de dades de qualsevol empresa que es dediqui a registrar dominis, com per exemple www.nominalia.es.

Si voleu saber qui és el propietari d’un domini podeu consultar bases de dades com:

http://whoisfacil.info/

Si us interesses molt un domini que estigues registrat sempre podeu fer una proposta econòmica al registrant actual a veure si us el vol traspassar. De fet hi ha gent que es dedica a especular amb dominis atractius i estarà disposada a cedir-los a canvi de diners.

El consell és buscar un domini que estigui sense registrar, tot i que avui en dia això pot ser un tasca una mica  difícil i que requereixi imaginació.

 

Quina extensió de domini?

Els dominis  “.com” són els més usats i tenen major projecció internacional. Aquests no tenen apenes restriccions tret que solen usar només per activitats amb ànim de lucre i no poden contenir paraules que inciten la violència, etc.

Si volem actuar només a Espanya pot ser interessant registrar un domini “.es”, la única restricció que tenen aquests dominis és que el lloc web  ha d’estar en espanyol com a llengua principal, i l’empresa, professional o organització ubicada a Espanya.

Si només volem operar a Catalunya podem registrar un  domini .cat que té la única restricció que el lloc web ha d’estar en català com a llengua principal.

 

Què volem ser de grans?

Triar un nom de domini no és un tema menor i s’ha de pensar de forma estratègica, especialment pensant que voldrem ser de grans.

Per exemple si volem operar a nivell estatal, encara que d’entrada comencem només en la nostra zona d’influència, no té gaire sentit treballar amb un domini .cat. El mateix pot passar si volem treballar a nivell mundial o europeu, llavors té més sentit un domini .com que un domini .es.

Darrerament s’han alliberat molt més les extensions que es poden registrar en els dominis i les marques podran tenir les seves pròpies extensions com “.seat” o “.ibm”, però de moment els dominis “.com” segueixen sent els més valorats per un negoci online d’àmbit global.

Respecte el domini també és important pensar que volem ser de grans. Si en els vostres plans està vendre fora d’Espanya pot ser interessant tenir un nom de domini que no sigui massa local. Això l’hi ha passat per exemple a “atrapalo.com” que quan ha volgut exportar la seva idea a altres països de parla anglesa  ha hagut de buscar un altre nom de domini, doncs “atrapalo” no funcionava en anglès.

 

Política de privacitat

La política de privacitat és la informació que mostrem en el nostre lloc web que permet que els nostre clients sàpiguen que farem amb la seva informació personal. És un tema important, especialment si els clients ens faciliten dades personals o financeres, i també en relació a la seva activitat en el nostre lloc web.

Òbviament els clients esperen que aquesta informació estigui ben protegida, i no oferir informació clara sobre aquest aspecte podria erosionar la confiança que estem projectant.

La política de privacitat ha de descriure el que farem amb aquesta informació, per exemple la podem usar per millorar l’experiència de compra o per tenir un registre de les transaccions. La política és especialment important si el nostre lloc web ha de recollir dades personals dels clients, com per exemple en un procés de compra.

La política de privacitat hauria d’incloure el següent:

 • Descripció de qualsevol informació que recollim dels clients.
 • Com usarem aquest informació.
 • Quan podem usar aquesta informació per contactar amb els clients.
 • Si transferirem aquesta informació a tercers.
 • Com poden accedir al seu dret a rectificar o esborrar les seves dades personals.
 • Si tenim cookies i com les usem.

Termes i condicions

Hem d’incloure una pàgina de termes i condicions per donar als usuaris informació sobre el contingut del lloc i que no poden fer amb ell. Aquesta informació se sol posar com un link al peu de la pàgina principal. Al posar-ho els usuaris accepten totes aquests termes i condicions només pel fet d’usar la nosatra web.

El detall dependrà molt del tipus de negoci online però bàsicament hauria de contenir el següent:

 • Una introducció al lloc i qui som.
 • A que renuncia l’usuari pel fet d’usar el lloc.
 • El fet que el lloc web conté material que és propietat o està registrat pel nostre negoci, i que la reproducció no està permesa tret que estigui en línea amb el copyright que haguem establert.
 • Qualsevol regla d’ús que afecti a fòrum o xats.
 • Regles relacionades amb usos no autoritzats de la web.
 • Dades de contacte.

El copyright

El creixement de Internet ha fet que la infracció del copyright sigui quelcom cada cop més comú. Cal tenir en compte que en el mateix moment que creem quelcom entre en funcionament el copyright.

Teniu ple drets de la propietat dels continguts que hagueu creat pel vostre lloc web. Per recordar-ho podeu posar una nota de copyright com per exemple:

“Aquest lloc web i els seu contingut és copyright del [nom del negoci] © 2021. Tots els drets reservats”

Això també vol dir que mai hem de copiar material d’altres fonts per mostrar en el nostre lloc sense demanar permís. 

La LOPDGDD

La LOPDGDD o Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2018 és una llei de l’estat espanyol que té per objectiu protegir les dades de caràcter personal. No totes les dades personals són iguals davant d’aquesta normativa ja que algunes dades, la rellevància i la importància de les quals per a la privadesa han de ser tractades amb especial cura, són considerades dades sensibles.

La llei pretén que les dades personals s’usin només per a les finalitats necessaris per a una empresa, que cada persona pugui sol · licitar que les seves dades siguin anul·lades o modificades per part d’una empresa i també pretén impedir que es faci un ús fraudulent d’aquestes dades personals.

La agència de protecció de dades és qui s’encarrega de regular i fer complir la llei, en la pàgina web oficial www.agpd.es disposa de més informació al respecte.

En principi tota persona física o jurídica que posseeixi dades de caràcter personal estaria obligada, sigui un professional, un autònom, una gran empresa o una associació.

De la Llei i els reials decrets que la complementen es desprenen les següents obligacions:

 1. Inscriure els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’APD (Per exemple els fitxers de personal, de clients, de proveïdors, etc.).
 2. Elaborar un pla de seguretat que certifiqui que l’empresa adopta les mesures necessàries per garantir el compliment de la Llei Aquest pla té una part més jurídica o de paperassa i una altra part més informàtica o de mesures tècniques a aplicar.
 3. Realitzar una sèrie de controls periòdics per certificar que es compleix la Llei.

La LSSI-CE

La LSSI-CE o Llei 34/2002, de 11 de juliol, és la llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Fonamentalment La LSSICE protegeix la intimitat de les persones, contra el SPAM, correus electrònics massius, publicitat no consentida, impossibilitat o ineficaç mode de cancel·lació de subscripcions, i és d’obligada aplicació per a qualsevol empresa que actuï en l’entorn online.

Alguns aspectes que regula son:

 1. La LSSI-CE, en general, s’aplica a les persones que realitzen activitats a través d’Internet amb una finalitat econòmica, bé directe (comerç electrònic, hosting, proveïdor de serveis de telecomunicacions, etc.), Bé indirecte (publicitat, promoció de la imatge, els productes i els serveis de la persona, etc.).
 2. La LSSI-CE és d’aplicació tant a persones físiques com a persones jurídiques (a diferència de la LOPD).
 3. Regula la informació visualitzada a la web de la persona i que aquesta ha d’estar en tot moment disponible i actualitzada.
 4. Estableix què és una comunicació comercial i com s’ha de procedir quan es realitzen a través de mitjans electrònics (correu electrònic, SMS i ara … WhatsApp).
 5. Si, a més, a través del web es realitzen activitats de comerç electrònic, haurem de conèixer què cal fer previ al procés de compra, després d’haver comprat, a més de disposar de sistemes de seguretat que garanteixin una comunicació xifrada i confidencial. D’altra banda i igual que passa en el món físic, s’ha de respectar les condicions i garanties de contractació en el món virtual, i així s’ha d’expressar en la web.
 6. A determinats tipus d’empreses com proveïdors de serveis d’Internet, allotjament de dades o operadors de telecomunicacions, aquesta Llei li imposa algunes obligacions com informar sobre les seves mesures de seguretat, actuar davant la il · licitud de continguts o col · laborar amb els òrgans públics competents en la matèria.

De la mateixa manera que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades s’encarrega de la tasca inspectora i sancionadora respecte de l’incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals, també sanciona respecte d’alguns incompliments de la LSSI-CE, sobretot quan estan estretament relacionats amb la protecció de la intimitat i de les persones: SPAM, correus electrònics massius, publicitat no consentida, impossibilitat o ineficaç mode poca o cancel·lació de subscripció, etcètera, i les sancions són igualment quantioses:

Lleus: de fins a 30.000 €

Greus: de 30.001 € a 150.000 €

Molt greus: de 150.001 € a 600.000 €

 

la RGPD

El RGPD o Reglament General de Protecció de Dades és una normativa europea que és de compliment obligat per a totes les empreses que operin a la Unió Europea i va entrar en vigor el de maig de 2018. L’objectiu d’aquest reglament és protegir la informació personal i la manera com les empreses i organitzacions en fan ús, incloent el seu procés, emmagatzematge i destrucció.

Teniu més detall de com complir la llei en aquest recurs.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *