Formació

Access Bàsic. AUTOAVALUAT

Aplicacions informàtiques

Data Inici:
Data Fi:
Durada: 20h.
Horari: Curs autoavaluatiu. Disposeu de tres mesos màxim per realitzar el curs.


Temari:

Introducció
Disseny d’una base de dades
Taules
Relacions
Introducció de dades
Formularis
Expressions
Consultes de selecció
Filtres
Controls i formularis
Informes

Heu de iniciar sessió per realitzar la inscripció.