Formació

CONTASOL AUTOAVALUAT

Data Inici:
Data Fi:
Durada: 20h.
Horari: No disponible.

Temari:

Contingut:

 • Pàgina web del www.sdelsol.com
 • Descarregar i instal·lar el programa
 • Què és Contasol
 • Entrar al programa
 • Crear una empresa nova
 • Dades fiscals de l'empresa
 • Obrir una empresa existent
 • Estructura del programa
 • Llibre diari
 • Configuració IVA
 • Pla General comptable
 • Introducció d'assentaments de compres i despeses
 • Introducció d'assentaments de vendes
 • Introducció d'assentaments de pagaments i cobraments
 • Introducció d'assentaments d'avançaments
 • Introducció d'assentaments de descomptes
 • Llibre Diari
 • Llibre Major
 • Balanç de sumes i saldos
 • Balanç de situació
 • Compta de Pèrdues i Guanys
 • Llibre de factures emeses
 • Llibre de factures rebudes
 • Model 303
 • Assentament de la liquidació de l'IVA
 • Assentament del pagament de la regularització de l'IVA
 • Modificar assentaments
 • Eliminar assentaments
 • Renumeració d'assentaments
 • Comprovació d'assentaments
 • Cerques atípiques
 • Assentaments predefinits
 • Nou exercici d'assentament predefinit
 • Regulació comptes patrimonials
 • Impost sobre beneficis
 • Fi d'exercici, regularització i tancament

Heu de iniciar sessió per realitzar la inscripció.