Formació

A continuació pots veure una llista de cursos que s'iniciaran properament :

¿Quantes persones en el seu llit de mort desitjarien haver passat més temps a l'oficina o mirant la televisió? La resposta és cap Com gastem el nostre temps no és una qüestió menor doncs té molt a veure amb com som i també determina en gran ...