Formació

A continuació pots veure una llista de cursos que s'iniciaran properament :

¿Quantes persones en el seu llit de mort desitjarien haver passat més temps a l'oficina o mirant la televisió? La resposta és cap Com gastem el nostre temps no és una qüestió menor doncs té molt a veure amb com som i també determina en gran ...
Aprèn a treure tot el suc a al processador de text més usat !! Curs dirigit a persones que ja disposen de coneixements bàsics de Word, i que bé els volen reforçar aprofundint en aspectes més sofisticats de les opcions que ja coneixen, o bé vol...
L'objectiu del taller és acostar la mecànica dels impostos als petits empresaris/àries, per tal que a través de demostracions pràctiques de presentacions de models tributaris per internet (130, 111, 115, 303), i de la realització dels llibres r...