Formació

A continuació pots veure una llista de cursos que s'iniciaran properament :

Introducció Disseny d’una base de dades Taules Relacions Introducció de dades Formularis Expressions Consultes de selecció Filtres Controls i formularis Informes ...
DESCRIPCIÓ DE COMPTABILITAT. TIPUS EL BALANÇ DE SITUACIÓ. DEFINICIÓ I COMPOSICIÓ DEL PATRIMONI Tres situacions possibles del balanç de situació Divisió del balanç de situació COMPTE DE RESULTATS: COMPOSICIÓ PGC: PRINCIPIS I QUADRE DE COMPT...
Aprèn a treure tot el suc a una de les eines més importants de productivitat personal !! Curs dirigit a persones que ja disposen de coneixements bàsics de Excel, i que bé els volen reforçar aprofundint en aspectes més sofisticats de les opcions...