Formació

A continuació pots veure una llista de cursos que s'iniciaran properament :

Creació d’un document La pantalla del Writer Confecció d’un document Modificació d’un document Desar un document Seleccionar text Format de caràcter Format de paràgraf Pics i Numeració Tabulacions Taules Configuració de pàg...
  1. Què és el model de negoci? Activitat d'entrenament: És possible el meu negoci? 2. Parts del model de negoci    2.1. Segments del mercat Activitat d'entrenament: pensa en els teus segments de mercat    2.2. Proposta de valor...
DESCRIPCIÓ DE COMPTABILITAT. TIPUS EL BALANÇ DE SITUACIÓ. DEFINICIÓ I COMPOSICIÓ DEL PATRIMONI Tres situacions possibles del balanç de situació Divisió del balanç de situació COMPTE DE RESULTATS: COMPOSICIÓ PGC: PRINCIPIS I QUADRE DE COMPT...