Ajudes i suport empreses i autònoms, per la pandemia de Covid 19

Recull de les principals mesures que s’han pres per a la protecció i el manteniment de les empreses els autònoms, l’ocupació i l’activitat econòmica, amb l’objectiu de pal•liar els efectes de la crisi sanitària del COVID 19:


Per a autònoms/es: Prestació extraordinària per cessament d’activitat, moratòria de tributs, ajuts i finançament

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/Informacio-sobre-el-Covid-19/DOCS/Infografia_autonoms_23_03.pdf


Per a empreses: Mesures de suport, finançament i ajuts per al manteniment de la seva activitat i de l’ocupació.

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Imatges/Infografia_Empreses_23_03.pdf


Actualització permanent de les informacions més sol•licitades:

https://treball.gencat.cat/ca/inici

Darrer document publicat

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/pmf-ambit-laboral-coronavirus.pdf


Ajuts a l’activitat productiva, segon decret aprovat pel Govern de la Generalitat.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio


Ajuts i Prestacions per empreses i autònoms

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/


Crèdits i préstecs

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-credits-i-prestecs/


Ajornament de tributs

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/


Expedients de regulació d’ocupació

Tramitar expedients d’ERTO’s. Al web de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya es troba el tràmit corresponent i el seu formulari telemàtic específic d’ERTO per causa de força major derivada de la crisi del coronavirus COVID-19.

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=771159ce-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=3

Telèfon per resoldre dubtes i consultes relacionades amb la tramitació d’ERTO’s: 932 285 757, de la direcció general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També podeu escriure a la seva bústia corporativa

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=571&set-locale=ca_ES


Com sol•licitar un ERTO, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació

Preguntes freqüents sobre la Regulació d’ocupació temporal per coronavirus

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajustament-temporal-de-lactivitat/

Full adjunt anomenat “Hoja Informativa EmpresasSEPE” si pots linkar perquè s’obri i Plantilla ERTE COVID-19 SEPE.xls


Preguntes relacionades amb les oficines de treball

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici

Darrer document publicat

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/Informacio-sobre-el-Covid-19/DOCS/PMF_Ciutadania_24_03_2020.pdf

Informació per a les persones treballadores que resultin acomiadades.

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/Informacio-sobre-el-Covid-19/DOCS/Demanda_ocupacio_EXT_24_03_2020.pdf


Guia de preguntes freqüents del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, amb les mesures adoptades

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.pdf


Recomanacions a les empreses enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronaviru/06-03-2020-Resum-Recomanacions-empreses-Covid-19_VD.pdf


Informació interessant pels comerços oberts

https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/buenas%20pr%C3%A1cticas%20establecimientos%20sector%20comercial.pdf


Plataforma Pyme del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

https://plataformapyme.es/es-es/Paginas/InformacionPYMEs.aspx


Línia d'ajuts directes de dos milions d'euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_actualitat/nota-premsa/?id=384289

Espai dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada

http://act.gencat.cat/covid19/


Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ajuts-economia-activitat-productiva-ocupacio-davant-coronavirus?utm_medium=noticia_titol3&utm_source=ai260&utm_campaign=covid


Cercador d'ajuts i serveis per a l'empresa

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/?ajserv_text=&ajserv_sectors=24d99c5c-725c-11ea-8b7c-005056924a59&utm_source=AI&utm_medium=260-nothoperdis2-titol&utm_campaign=covid


El Govern activa un paquet de mesures d'ajuts al comerç de 9 milions d'euros per fer front a l'emergència sanitària pel COVID-19

http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200331_ajuts_comerc_covid

Ajuts per a les persones autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871962&language=ca_ES

Bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials de competència del Departament d'Empresa i Coneixement.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871987&language=ca_ES


Per part de l’Ajuntament de Calafell

  • Ajornament d’impostos i taxes
  • Suspensió quotes manteniment al Mercat Municipal
  • Suspensió de les quotes dels mercats ambulants, la part proporcional durant el període d’estat d’alarma
  • Suspensió de les quotes de terrasses de restauració, la part proporcional durant el període d’estat d’alarma
  • Suspensió del cobrament de lloguer a persones emprenedores i empresàries de VilarencZenit
  • Garantir el pagament de factures a proveïdors
  • Formació online gratuïta

http://calafell.cat/noticies/totes-les-mesures-socials-i-economiques-aprovades-fins-ara-lajuntament-fer-front


  • Plantilla ERTE COVID-19 SEPE  
  • Hoja Informativa EmpresasSEPE