Code-3. Informàtica i Comunicacions

Rutlla, 9
43719 Bellvei

T.977168744
pvinyes@code3i.com

Code-3 és una PIME dedicada a les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en la seva vessant de Direcció de Projectes Multidisciplinars, per tal d'adequar els diferents lèxics tècnics a un llenguatge entenedor per als diferents actors que hi participen.

http://www.code3.cat